Åpningstider på Kongsvinger
Mandager kl. 08.30 – kl. 17.00
Tirsdager  kl. 08.30 – kl. 17.00
Onsdager  kl. 08.30 – kl. 17.00
Torsdager kl. 08.30 – kl. 17.00
Fredager   kl. 08.30 – kl. 17.00
Lørdager   kl. 09.00 – kl. 13.00

Tlf: 628 17000

Epost Kongsvinger