Texas Razor 4650TR/W EL

  • Combi klipper, bio og oppsamler.
  • Selvgående TG470 – 139cc motor.
  • 46cm arbeidsbredde.
  • Elektrisk starter

Ta med din gamle motoriserte klipper å få kr. 1000,- i innbytte mot Texas 4650 TR/WE

U T S O L G T

KR. 5990

(minus innbytte kr. 1000,- sum kr. 4990,-)

Stiga Equipment
Spare AS